İmar Haberleri

marmaris emlak ilanları

Gönenç Emlak Danışmanlık Şirketi 1994 yılında kurulmuştur

Selimiyede imar

 

Marmaris Selimiye 30 Mart 2014 seçimleri ardından Muğla’nın Büyük Şehir Belediyesi olması ile imar çalışmalarındaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Bilindiği gibi Mugla İl Özel İdaresi tarafından G.D.Y.K Geçiş Dönemi Yapılaşma Kosulları yönetmeliği ile kriterlere uygun araziler arsa statüsü kazanmıştı.Nitekim; Köy gelişme alanı içinde 400m2 ve üzerinde parsellere yasal olarak, konut, apart otel, villa yapılabiliyordu. Köy Gelişme Alanında ise; önceleri 5000m2 ve üzeri parsellere, tek konut yapılabiliyordu.Bu yapılaşmada, kamuya ait kadastro yoluna cephesinin ve kıyı kenar çizgisi çekme mesafesinin dışında olması kriterlerden olmazsa olmaz şartıydı. Yasal olarak inşaa edilen yapı tamamlandıkdan sonra projeye uygun realize edildiyse Y.K.İ.B yapı kullanma izin belgesi alınabiliyordu. Selimiye Marmaris gayrimenkul yerel piyasası tarafından yeni gelişmelerin sektörde hareketlilik sağladığı değerlendiriliyor.

İmar Faaliyet Haberleri

Tüm yapılan işlemlerde Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü yetkisini bu yönde kullanabiliyordu. Ancak seçimlerin ardından 20594 nolu kanun 02/04/2014 tarihinde 28606 sayılı Resmi Gazete’de çıkarımış olan kanuna istinaden Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü yetkisi değişti.. İnşaatı devam eden yapılar tamamlandığında ruhsat nereden alacak, inşaat izini kimden alınacak karmaşasına girmeden, imar çalışmalarına hız verileceği beklentisi oluştu. İmar, inşaat, ruhsat işlerinde Marmaris Belediyesi yetkilendirildi. İmar barışı ise kaçak yapılara yeni statü sağladı.

Nitekim, Marmaris Selimiye Emlak Sektörününü yakından izleyen Gonenc Emlak Şirketi ekip olarak düzenli değerlendirmeler yapmaktadır. Pusulanız doğru bilgi olsun sloganı ayni zamanda işimize bakışı yansıtıyor. Bilgi ve gelişmeleri paylaşalım.

Revizyon Planı

Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Revizyonu 1/25.000 ölçekli olarak askıya çıkarıldı. 30/04/ 2014 tarihinde askı süresi tamamlandı. Ekran sayfası olarak 63 sahifelik plan revizyonu bilgilerini incelediğimizde, titiz bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Nitekim plan onaylandı ve ardından uygulaması sağlandı.

Marjinal Tarım Alanlarına önem verildiği izlenimi edindik. Ayrıca, toprak reformu niteliğinde, miras yolu ile intikal eden tarım arazilerinin ifrazını, bölünmesini önleyen kanun da çıkarıldı. Genel eğilim, geleneksel tarım alanlarının korunması, yapılaşmaya kontrollü izin, verilmesi olarak değerlendirilebilir. Plan revizyonu ve gelişmelerini izleyerek bekleyelim görelim.